ม.อ. ปัตตานี รับสมัครนักวิจัย

   สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาโท
ทางการศึกษาไทยคดีศึกษา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา อักษรศาสตร์ และศิปลศาสตร์
   ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสนับสนุนบริหาร
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โทร 073-331250 หรือที่งานประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 11 ตึกสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทร 02-3545558-60 โทรสาร 02-3545561 ในวันและเวลาราชการ
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555

Back