ประกาศรับสมัครพนักงานเงิืนรายได้ จำนวน 1 อัตรา

              คณะศึกษาศาสตร์ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  เพื่อปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ จำนวน  1  อัตรา

คลิ๊กเพื่อดูประกาศ 

Back