จัดอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง สู่ดิจิตอลในอนาคต

 

 

 

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ : https://sites.google.com/view/training-depadigitalmanpower/Training

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
  • CV (Thai Ver.)
  • CV (Eng Ver.)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301