เข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2561

      ในวันที่ 6 กันยายน 2562 บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมการฝึกซ้อมเสมือนจริง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

++ บัณฑิตของคณะศึกษาศาสตร์ จะเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 9 กันยายน 2562

คลิก>>ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่เพจคณะฯ

 

Back