งานเกษียณอายุราชการบุคลากร
คณะฯ ประจำปี 2562

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดงานเกษียณอายุราชการบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2562
ชื่องาน”เกษียณสำราญ” เมื่อวันที่19 กันยายน 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมาร่วมงาน ภายในงานประกอบด้วย การแสดงของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา), กล่าวสดุดีผู้เกษียณ โดย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์, รับชมวีดิทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ,
มอบโล่แด่ผู้เกษียณอายุราชการ, พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้เกษียณอายุราชการกล่าวความรู้สึกที่มีต่อคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ห้องพญาตานี โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว ปัตตานีคลิก>>ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่เพจคณะฯBack