แผนการพัฒนาข้าราชการครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ 2563

          แผนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา  ภาคใต้  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2563  หลักสูตรครูชำนาญการพิเศษ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

แผนพัฒนาข้าราชการครูฯ ปี 63

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301