กิจกรรม “เขียน เปลี่ยน ชีวิต”
สู่การเขียนเรื่องเล่าเพื่อสื่อสารสาธารณะ

      งานนโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดกิจกรรม “เขียน เปลี่ยน ชีวิต” สู่การเขียนเรื่องเล่าเพื่อสื่อสารสาธารณะ ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรมอัลฟาฮัจย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 25 คน เป็นครูผู้สอนชั้นอนุบาล 1,2 และ 3 นำโดย อาจารย์วรเชษฐ เขียวจันทร์ 
คุณสุพรรณกัญจนารีย์  รักอิสระ  นายไตรรัตน์  แขวงเมืองปักษ์ และคุณเจริญชัย  ตรีธนะกิตติ นักวิชาการอิสระ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 1,2 และ 3 มุ่งการพัฒนาชีวิตด้านการรู้จักตนเอง การค้นพบศักยภาพ การรู้เท่าทันอุปสรรคภายใน และเทคนิคกระบวนการเขียนเพื่อพัฒนาชีวิต เป็นคอร์ส
ขั้นพื้นฐานที่สุดของศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต

คลิกดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ : เพจคณะศึกษาศาสตร์


Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

ติดตามข่าวสารจากเรา