คณะฯ ได้รับการคัดเลือกให้มีแนวปฏิบัติ
ที่ดีด้านการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ

      นายบูคอรีย์ แก้วกับทอง หัวหน้างานบริการการศึกษา และนางสาวนูรฮัม ฮะซา ผู้ดูแลงานวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการคัดเลือกให้มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) ด้านการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 1 โดยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับทั้ง 2 ท่าน 
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

ติดตามข่าวสารจากเรา