ธ.กรุงไทย เจรจาความร่วมมือการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ..

      ธนาคารกรุงไทยเจรจาความร่วมมือในการเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
โดยสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการครั้งนี้ เป็นเงิน จำนวน 100,000 บาท


Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

ติดตามข่าวสารจากเรา