ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถทางการกีฬาเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 


 

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

ติดตามข่าวสารจากเรา