ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบคัดเลือกพนักงานเิงินรายได้                            ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  จำนวน 1 อัตรา


คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศ

Back