กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี2563

      ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563 ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด
เนื่องในวันเด็กเเห่งชาติใน Concept GREEN CARE SHARE LEARN เด็กยุคใหม่ เรียนรู้ รักษ์โลก ณ โรงเรียนอนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี

Back