สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เยือนคณะศึกษาศาสตร์

      เมื่อพุธวันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 16.30-18.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ ผู้แทนจาก Consulate of The Republic of Indonesia และ Jayabaya University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 6 ท่าน ได้เดินทางมาเยือนคณะฯ เพื่อประชุมหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันกับคณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มอ.ปัตตานี

      ทั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์ นำโดย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ และประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างหน่วยงานในอนาคต

Back