การบรรยายภายใต้หัวข้อ
“Japanese Culture”

      คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการบรรยายภายใต้หัวข้อ “Japanese Culture” โดยมี Dr. Yasuyuki Matsuura จาก Gifu City-Women’s College และ Dr. Yuta Komori จาก Meiji University ประเทศญี่ปุ่น เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 1 เวลา 13.30-15.00 น. ทั้งนี้ วิทยากรทั้ง 2 ท่าน ได้จัดการบรรยายเรื่องวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น พร้อมสาธิตศิลปะการต่อสู้เคนโด้ (Kendo) หรือ ศิลปวิทยายุทธ์ ที่มีความหมายว่า วิถีแห่งดาบที่มีพื้นฐานมาจากการใช้ดาบของซามูไร ซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 789

Back