โครงการค่าย(หัก)ไม้เรียว ครั้งที่ 3

สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

ประจำปีการศึกษา 2562

จัดโครงการค่าย(หัก)ไม้เรียว ครั้งที่ 3

ตอน the Teacher Journey : ทางของฉัน ฝันอยากเป็นครู 

ในระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2563 

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความBack