ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ทีมนักศึกษา 5 คน
1. นายศักดา รามแก้ว (สาขาวิชาเคมี)

2. นางสาวนิธิวดี ภู่ดอก (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป)

3. นางสาวบุปผา พงศ์ชนะ (สาขาวิชาเคมี)

4. นางสาวกิติวรรณ เตยแก้ว (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป)

5. นางสาวธิดารัตน์ ชนะสิทธิ์ (สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป)

พร้อมด้วยตัวแทนสโมสรนักศึกษา ฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา2563 เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน 2 คน

1.นางสาวซาฟีน๊ะห์ ยาประจัน (สาขาวิชาการประถมศึกษา)

2.นางสาวตัสนีม ดือราแม (สาขาวิชาการประถมศึกษา)

คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในยุคการศึกษาไทย 4.0

ฝึกซ้อมโดยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 ฯ และมีอาจารย์รุศดา ณัฐภาสวิรดา นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ร่วมด้วยอาจารย์พิชชาพร สุนทรนนท์ และว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย ศรีเทพBack

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

ติดตามข่าวสารจากเรา