ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพศึกษาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

ติดตามข่าวสารจากเรา