ทีมผู้บริหารคณะฯ มอบหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์

      วันที่20 มีนาคม 2563 ดร.เรชา ชูสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคลคณะศึกษาศาสตร์ เป็นตัวแทนของทีมผู้บริหารฯคณะศึกษาศาสตร์ ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ และโรงเรียนสาธิตฯ เนื่องจากสถานการณ์ COVID – 19 ด้วยการป้องกัน
และด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยของบุคลากร


Back