มอบอินทผาลัมให้แก่ คณาจารย์ และบุคลากรมุสลิม เนื่องในเดือนรอมฎอน

      ในวันที่7 พฤษภาคม 2563 เวลา09.00 น. ทีมผู้บริหารคณะฯ ได้มอบอินทผาลัมให้แก่ คณาจารย์ และบุคลากรมุสลิมคณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตฯ และโรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ เนื่องในเดือนรอมฎอน ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Back