คณะฯ รับมอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ และชุดกิ๊ฟเซฟ จำนวน 278 ชุด

      วันนี้ ( 20 พฤษภาคม 2563 ) รองศาสตราจารย์ อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี และนำทีมผู้บริหารฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ และชุดกิ๊ฟเซฟ จำนวน 278 ชุด ป้องกันการระบาดไวรัส COVID-19 ให้คณาจารย์ และบุคลากร
ของคณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลสาธิต และโรงเรียนสาธิตฯ


Back