ประกาศ ขายทอดตลาด

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์ ประกาศขายทอดตลาด รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน  จำนวน 1 คัน

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

ติดตามข่าวสารจากเรา