ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2 ในยุคใหม่

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2 ในยุคใหม่ 

จัดโดย  Osaka Gakuin University และ Columbia University 

+ ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบBack

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

ติดตามข่าวสารจากเรา