ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

             คณะศึกษาศาสตร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์                 สาขาวิชาศิลปศึกษา   เลขที่อัตรา 1033 

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back