ประกาศรับสมัครพนักงานเงิืนรายได้ จำนวน 1 อัตรา

           คณะศึกษาศาสตร์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จำนวน 1 อัตรา

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back