Loading...

โครงการด้านการศึกษาสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564

Post by น.ส.นูรฮัม ฮะซา | 10 March 2021


ศูนย์เกาหลีศึกษาประจำประเทศไทย ประชาสัมพันธ์โครงการด้านการศึกษาสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการทุนรัฐบาลเกาหลี 2021 และโครงการ 2021 Korean Studies Promotion Program