ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

              ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาศิลปศึกษาซึ่งได้ดเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้้นแล้วเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 รายละเอียดตามประกาศแนบ

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back