ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

                 คณะศึกษาศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้

 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back