ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

                     ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดสอบข้อเขียนคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารเงินทั่่วไป

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียนจำนวน 6 ราย

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back