ประกาศทุนการศึกษา ปี 2564 (พิเศษ)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนช่วยเหลือเยียวยา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไว้รัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2564 (พิเศษ)Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301