ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

                          คณะศึกษาศาสตร์ดำเนินการรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เสร็จสื้้นเมื่อวันที่

30 มกราคม 2556    รายละเอียดตามประกาศแนบ

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back