พิธียกย่องเชิดชูเกียรติในคุณงามความดี
แด่ผู้เกษียณอายุราชการ

วันที่ 17 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ได้มอบโล่และของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุ
ดังนี้
1. อาจารย์อุไร แวมามะ
2.นางสายหยุด ขจรยุทธไกร
3.นายโสธร บูรพันธ์
4.นางจำนงค์ อรรถบดี

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมทีมบริหาร และบุคลากรให้การต้อนรับ ณ ห้อง CO-Working Space
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีได้กล่าวขอบคุณ พร้อมกล่าวสดุดีแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

จากนั้น คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้กล่าวสดุดี พร้อมเชิดชูเกียรติในคุณงามความดี แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ขอบคุณทุกท่านที่สร้างคุณงามความดีตลอดมา และพร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301