งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
ประจําปี 2564

      วันที่ 23 กันยายน 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2564
เพื่อเป็นการมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการยกย่องเชิดชูเกียรติ และแสดงความขอบคุณแก่ผู้เกษียณราชการที่ได้ร่วมปฏิบัติราชการ และได้ผลงานที่เป็นประโยชน์แก่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติพร้อมช่อดอกไม้ และกล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ท่าน กล่าวขอบคุณ
และกล่าวแสดงความรู้สึก

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301