โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ

ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการ การขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การจัดการเรียนการสอนด้านภาษาไทยการใช้สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย และควบคู่ภาษาพื้นถิ่นของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้าน
ประกอบออก อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุพดี ยศวริศสกุล อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ พ.ต.ต.วินัย จันทร์แก้ว ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบออก รวมถึงคณะครูนักเรียนร่วมให้การต้อนรับพร้อมกับนำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการต่อนายกรัฐมนตรี


Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301