ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1/65

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1/65
-โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
https://entrance.psu.ac.th/.../2565/pass_interview/main.php
-โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ
 
https://entrance.psu.ac.th/.../2565/pass_interview/main.php
ขอให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์อ่านประกาศโดยละเอียดและยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ในวันที่ 7-8 ก.พ.65 นะคะ

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
  • CV (Thai Ver.)
  • CV (Eng Ver.)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301