เรียนอะไรดี ป.โท-เอก ???
“สนใจหลักสูตรไหน....เอาปากกามาวง”


      ในวันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 17.00-18.00 น. ฝ่ายบัณฑิต นวัตกรรมและวิเทศสัมพธ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดรายการ Live Facebook ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “สนใจหลักสูตรไหน............เอาปากกามาวง”
เพื่อให้ข้อมูลหลักสูตร การรับสมัคร และการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจากประธานหลักสูตร
และมี ดร.วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิต นวัตกรรม 
และวิเทศสัมพันธ์ และนายบูคอรีย์ แก้วกับทอง นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง (CV)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301