ผศ.ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี ได้รับการประเมินเข้าสู่สมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU-TPSF

คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฮารีซอล ขุนอินคีรี
อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ได้รับการประเมินเข้าสู่สมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ PSU-TPSF ระดับวิชชาจารย์ (Professional Teacher) ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2565Back

ติดต่อเรา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  • 073-331301
  • 086-4892968

สายด่วนคณบดี


  • รศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง
  • CV (Thai Ver.)
  • CV (Eng Ver.)
  • ekkarin.s@psu.ac.th
  • 089-811-4814, 073-331301