กิจกรรมทอดผ้าป่า และงาน "รินน้ำชา รินน้ำใจ

           ด้วยชมรมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลสาธิต ได้มีการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าและงาน "รินน้ำชา รินน้ำใจ" เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนอนุบาลสาธิต ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวก็เพื่อนำเงินรายได้สมทบเช้ากองทุนผู้ปกครอง ในการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลสาธิตต่อไป โดยต้องขอขอบคุณทุก ๆ ฝ่าย โดยเฉพาะผู้ปกครองที่ให้การร่วมมือเป็นอย่างดี


 


Back