การจัดกิจกรรมทางวิชาการภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

               ด้วยชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลสาธิต ได้จัดทำโครงการต่าง ๆ ในช่วงปิดภาคเรียน เช่น โครงการ Summer , SME , โครงการเตรียมความพร้อมห้องเรียน English Program และโครงการ ค่าย English Camp เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและทักษะทางวิชาการของนักเรียน โดยเริ่มเรียนในวันที่ 25 มีนาคม - 26 เมษายน 2556 เวลา 09.00 - 15.00 น.
               เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2556 ณ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลสาธิต   ในวันเวลาราชการ

                  คลิ๊กเพื่อดููรายละเอียด

Back