ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

               คณะศึกษาศาสตร์ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์            สังกัดภาควิชาพลศึกษา จำนวน 1  อัตรา

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back