รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 2 อัตรา

                            คณะศึกษาศาสตร์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้                                          ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 2 อัตรา

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back