ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

     คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง  นักวิชาการอุดมศึกษา (ปฏฺบัติงานเกี่ยวกับด้านวิเทศสัมพันธ์)

Back