ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

                       คณะศึกษาศาสตร์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 

จำนวน 2 อัตรา  เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว และภาควิชาการศึกษา

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back