เทศบาลนครเชียงราย เปิดรับสมัครครูผู้ช่วย

     เทศบาลนครเชียงราย เปิดสอบบรรจุครูผู้ช่วย จำนวน 17 อัตรา 
โดยมีสาขาวิชาเอก ดังต่อไปนี้ 
     1) วิชาเอกคณิตศาสตร์    จำนวน   10  อัตรา
     2) วิชาเอกฟิสิกส์           จำนวน    2  อัตรา
     3) วิชาเอกเคมี              จำนวน    2  อัตรา
     4) วิชาเอกชีววิทยา        จำนวน    1  อัตรา
     5) วิชาเอกภาษาอังกฤษ  จำนวน   2  อัตรา
 
กำหนดการรับสมัคร
   ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง 
ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม ถึงวันที่ 23 เมษายน 2556 ในวันและเวลาราชการ 
ณ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

เอกสารเพิ่มเติม Click

อ่านต่อ: http://www.kruwandee.com/news-id5796.html#ixzz2O8QthIXY

Back