ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 2 อัตรา

              คณะศึกษาศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และรายละเอียดการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 2 อัตรา

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back