ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

                      ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

จำนวน 2 อัตรา และได้ทำการสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติเสร็จสิ้้น เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556  (รายละเอียดเพิ่มเติมดังประกาศแนบ)

คลิกเพื่อดูประกาศ


Back