ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

              คณะศึกษาศาสตร์ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back