ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

               คณะศึกษาศาสตร์ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

จำนวน 2 อัตรา ที่ได้ทำการสอบเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back