รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

1.นางสาวรุสมีนา เปาะแต
2.นางสาวสุธาดา  จิตต์เลขา

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

Back