ขยายเวลาประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

           ตามที่คณะศึกษาศาสตร์ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เพื่อปฏิบัติงานสังกัดโรงเรียนสาธิตฯ และได้หมดเขต        การรับสมัครไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัคร ในการนี้คณะศึกษาศาสตร์จึงขอขยายเวลาการรับสมัครต่อไปอีก (รายละเอียดตามประกาศแนบ)

คลิกเพื่อดูประกาศ

Back