ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

     ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

ผู้สอบได้ลำดับที่ 1    นางสาวสุธาดา   จิตต์เลขา
ผู้สอบได้สำรองลำดับที่ 1    นางสาวรุสมีนา  เปาแต

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

Back